Mulleförskolan Loket

Skogsmulle skapades den 1957 av Gösta Frohm på Lida friluftsgård i Botkyrka kommun.Skogsmulle är barnens vän. Enligt berättelserna kommer Skogsmulle till barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Syftet med Skogsmulle är att barnen genom lek lär känna naturen och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur. Skogsmulle är till för att tillfredsställa barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och dessutom utveckla ett ansvar för det som lever i naturen.

 

Enligt Gösta Frohms mullesaga föddes Mulle en stormig dag när det åskade och blixtrade. När stormen lättade lyste solen på en mossig sten och där låg då Mulle. Skogens djur hjälpte honom genom att göra gröna kläder av löv och mossa sydd med spindeltråd. Han gjorde sig en hatt av näver och orren gav honom en fjäder att sätta i hatten. Fjädern blev dock smutsig men när Mulle torkade av den på en lingontuva blev den vackert röd. Strax därefter träffade Mulle två barn som gav honom ett par näbbskor för att han inte skulle sticka sig i fötterna.Sedan våren 2009 är Loket Gotlands första certifierade Mulle-förskola där hela personalen utbildats inom friluftsfrämjandet till Mulle-ledare. Vi driver Mulle-verksamhet för alla åldersgrupper; Mulle för de äldsta, Knytte för de lite yngre och Knopp för de yngsta.