Lokets vision

Vi på Loket ser alla barn som rika och kompetenta utifrån sina egna förmågor.

Vi vill skapa en inspirerande miljö där det känns roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställas inför mya utmaningar.

 

Vi vill också att vår förskola skall vara en demokratisk mötesplats där alla barn och vuxna ska ha en möjlighetatt vara sitt bästa jag, accepteras för den de är, känna trygghet, nyfikenhet och delaktighet.

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela Lokets verksamhet och att mötet med naturen blir en positiv upplevelse.