Förskolan Loket Föräldrakooperativ

Förskolan Loket är ett kooperativ som drivits i Lokrume bygdegård sedan 1991. Föräldrarna underhåller bygdegården i samarbete med bygdegårdsföreningen medan pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten.

Förskolechefen är pedagogisk ledare och chef för övrig personal på förskolan och har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att verksamheten håller en jämn och hög kvalité.

På förskolan arbetar pedagoger både förskollärare och barnskötare tillsammans med barnen. Gemensamt planerar, genomför och utvärderar de verksamheten i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer och alltid i ett nära samarbete med föräldrarna.

Förskolan Loket är ett kooperativ som bedrivs i Lokrume Bygdegård sedan 1991. Att välja Lokets föräldrakooperativ innebär att familjen åtar sig ett ansvar i föreningen.

Styrelsen innehar arbetsgivaransvaret, har ansvar för ekonomin samt att skapa förutsättningarna för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt.

Grupprådet ansvarar för visst underhåll av lokal och gård samt anordnar sociala evenemang.

Alla familjer hjälps åt med en del av städningen på Loket.