Välkommen till Förskolan Loket!

Gotlands första och enda Mulleförskola

Förskolan Loket är ett kooperativ som drivits i Lokrume bygdegård sedan 1991. Föräldrarna underhåller bygdegården medan pedagoger ansvarar för den dagliga verksamheten. Sedan våren 2009 är Loket Gotlands första certifierade Mulle-förskola där hela personalen utbildats inom friluftsfrämjandet till Mulle-ledare. Vi driver Mulle-verksamhet för alla åldersgrupper; Mulle för de äldsta, Knytte för de lite yngre och Knopp för de yngsta. Flera gånger i veckan är vi i vår egen "Trollskog" där barnen upptäcker naturens alla gåvor!

Hemlagad mat varje dag

Barn och pedagoger äter hemlagad mat varje dag som vår kock tillagar i Lokets egna kök. Loket eftersträvar närproducerade och ekologiska råvaror i matlagningen vilka köps in lokalt.